POLNIX SP. J.

POLNIX SP. J.
Nazwa firmy Polnix Sp. J.
Numer telefonu +48 57 060 65 07
Lokalizacja 02-212 Warszawa
Bakalarska 2
Strona www sklep.polnix.com.pl
NIP 522-02-03-914
KRS 0000052377
REGON 002196237